Tilmelding til Reformationstur

Skibet, Bredsten og Balle menigheder er gået sammen om at arrangere en fælles tur om den danske reformator Hans Tausen. Turen går til Viborg og Ribe. Program fra torsdag d. 7. september kl. 9.00 til fredag d. 8. september kl. 17.15.
Pris inkl. forplejning: 500 kr. pr. deltager.
Der er plads til 15 personer fra hver menighed. Man tilmelder sig hos sin egen præst efter “først-til-mølle”-princippet.
DER ÅBNES FOR TILMELDING D. 15. JUNI
Læse hele programmet i kirkebladet.

Udflugt mandag d. 12. juni

I år går valgmenighedens udflugt til Uldum kirke og Østerhåb kirke i Horsens. Begge steder skal vi se eksempler på ny kirkekunst. Der serveres sandwich i bussen og vi slutter af med kaffe og kage.

Afgang fra Balle kl. 17.00.
Pris: 100 kr. Kaffen og kagen betaler man selv.
Tilmelding til Else senest d. 5. juni på tlf. 6154 7124

Stiftelsesfest onsdag d. 26. april

Ved årets stiftelsesfest prædiker sognepræst i Kollerup-Vindelev, Birgitte Rosager Møldrup, ved gudstjenesten kl. 19.00. Efterfølgende er der kaffe i forsamlingshuset, hvor Birgitte vil fortælle om sit arbejde som asylpræst i Jelling, som hun varetager ved siden af sit arbejde som sognepræst.

Alle er velkomne!