Tilmelding til Åbent Hus

Husk at tilmelde dig til Maria (6170 4696) senest d. 15. maj, hvis du har lyst til at komme til Åbent Hus i Balle Forsamlingshus fredag d. 27. maj kl. 16-20 i anledning af Hans Henrik og Marias 2 x 40-års fødselsdag. Vi håber at se medlemmer af valgmenigheden, naboer, venner og bekendte til nogle hyggelige timer og lidt godt at spise og drikke.

Stiftelsesfest

Balle Valgmenigheds stiftelsesfest fejres traditionen tro d. 26. april, hvor det i år er 131 år siden, at Balle Valgmenighed blev oprettet og kirken blev indviet.
I år er det sognepræst i Hvejsel, Gitte Sandager Bjerre Wetche, der prædiker ved gudstjenesten kl. 19.00. Ved kaffen i forsamlingshuset vil Gitte fortælle anekdoter og reflektere over hvordan hendes liv har formet sig – fra brugsuddelerens datter i Kollerup til præst i Hvejsel.
Kaffen koster 30 kr.

Bog til næste læsekreds

– kan nu hentes i præstegården. Det er Jón Kalman Stéfanssons Himmerige og helvede. Det var ikke muligt for biblioteket at skaffe efterfølgeren Englenes sorg til os. Har man selv mulighed for også at læse den, er det en god idé. Vi mødes til læsekreds d. 19. maj kl. 19.30 i præstegården.

Indvielse af nyt alterbillede og ny belysning

Skærtorsdag d. 24. marts kl. 14.00 indbydes alle valgmenighedens medlemmer til indvielse af vores nye alterbillede og ny belysning. Vi begynder med gudstjeneste. Derefter vil kunstner Anette Harboe Flensburg præsentere sit billede, der er musikalske indslag ved Jens Ulrich Kiilstofte med band, og bestyrelsen er vært ved et let traktement.
Alle er meget velkomne!
Statens Kunstfond har ydet økonomisk støtte til alterbilledet. Lamperne fra firmaet Okholm Lighting i Tønder er sponsoreret af Balle Sparekasse.
Vi håber at se mange af jer til en festlig dag!

Udflugt til Brandts Klædefabrik

Søndag d. 28. februar begynder vi kl. 8.30 med morgensang i kirken. Derefter tager vi til Odense, hvor vi skal se en anmelderrost udstilling af Anette Harboe Flensburg, der er kunstneren bag vores nye alterbillede. Vi får en guidet rundvisning kl. 11-12. Herefter spiser vi frokost, inden turen går mod Balle igen.
Pris: 100 kr. for bus, entré og rundvisning. Frokost betaler man selv.
Tilmelding snarest til Else.

Fastelavnsgudstjeneste

Søndag d. 7. februar kl. 14.00 er der fastelavnsgudstjeneste i Balle Valgmenighedskirke. Børn fra Friskolens SFO Bifrost har lavet pynt til kirken. Børn fra 3. klasse medvirker med et lille skuespil. Efterfølgende er der tøndeslagning og fastelavnsboller i forsamlingshuset. Det er gratis ar deltage og alle er velkomne. Arr. i samarbejde med Balle Friskole og Balle Forsamlingshus.

Filmaften og foredrag

Kom til filmaften tirsdag d. 19. januar kl. 18.30. Vi skal se Bille Augusts film “Stille hjerte”. Kaffen koster 25 kr. Arr. i samarbejde med Balle Forsamlingshus.
Filmen kan med fordel ses som optakt til foredraget onsdag d. 27. januar kl. 19.30, hvor formand for Etisk Råd, Jacob Birkler, kommer og taler om “Aktiv dødshjælp eller aktiv hjælp til døende – hvordan hjælper vi bedst?”. Entré inkl. kaffe: 80 kr. Arr. i samarbejde med Balle Forsamlingshus og Engelsholm Højskole.

Både filmaften og foredragsaften foregår i Balle Forsamlingshus. Alle er velkomne!