Grundtvigs livshistorie i ord og toner

5. september kl. 19.00 i kirken.

Gennem sangene bliver vi mindet om vores fælles historie. I Grundtvigs tid (1783-1872) skete der store omvæltninger i Danmark og i Europa. Mange af de store begivenheder kan vi finde beskrevet i højskolesangbogens repertoire. Vi følger Grundtvig gennem livet og synger nogle af de Birgitte Hansen Grundtvig-sange, som vi finder i højskolesangbogen.

Entré kr. 50. Ingen tilmelding.
Alle er velkomne.

 Arrangementet er støttet af Nordea fonden!!

 

Læs presseomtalen her.

Grundtvigs livshistorie i ord og toner

Vi har en stærk tradition for fællessang i Danmark. Det er vi i høj grad blevet mindet om i den svære coronatid, hvor fællessangen på en fin måde har været med til at skabe sammenhæng og fællesskabsfølelse, selv om vi ikke måtte ses.
Gennem sangene bliver vi mindet om vores fælles historie. I Grundtvigs tid (1783-1872) skete der store omvæltninger i Danmark og i Europa. Mange af de store begivenheder kan vi finde beskrevet i højskolesangbogens repertoire. Grundtvigs egen historie er også interessant. Vi følger ham gennem livet og synger nogle af de Grundtvig-sange, som vi finder i højskolesangbogen.

Eksempler på Grundtvig-sange: Er lyset for de lærde blot, Folkeligt skal alt nu være, Velkommen i den grønne lund…..

 

Programmet varer ca. 2 x 45 min

 

 

Anders Kingo er sygemeldt

Vores præst Anders Kingo er sygemeldt. Som vikar har vi Doris Tiedemann. Mary Holm-Larsen har også haft en gudstjeneste, og i oktober kommer Erik Ransby. Det er godt for os, at vi har så gode afløsere. Det er en svær situation, når præsten er syg. Vi håber, han nu får ro til at samle kræfter således, at han kan vende tilbage til prædikestolen og alle de andre opgaver, som tilfalder en præst.

Rigtig god bedring til Anders Kingo. Skal du have snakke med præsten, så kontakt Doris Tiedemann, tlf. 6178 2313,

Nyt fra bestyrelsen

Balle Valgmenigheds bestyrelsen arbejder p.t for at sikre, at vores vedtægter er i overensstemmelse med Skats krav til foreninger, der modtager gaver efter ligningsloven.

Det drejer sig i vedtægterne om de såkaldte ”opløsnings-bestemmelser”, hvor det skal fremgå klart, at valgmenighedens aktiver skal tilfalde andre gode almennyttige formål eller foreninger ved valgmenighedens eventuelle opløsning.

Sagen behandles på bestyrelsesmøde ultimo januar og man kan forvente et forslag fra bestyrelsen til en mindre vedtægtsændring på den kommende generalforsamling i marts.”

Budbringerens Fodtrin – dramatisk fortolkning af klassiske salmer

 

Onsdag d. 9. november kl. 19.00 i Bredsten Kirke i samarbejde med Balle Valgmenighed.
Entre 40 kr.
Budbringerens Fodtrin er et anderledes koncertprojekt, hvor klassiske salmer fortolkes af skuespiller Ulla Vejby (Kendt fra bl.a. Badehotellet) og singer/songwriteren Jesper Braae Madsen. Her bliver salmerne transformeret til små historier om de store spørgsmål i livet.
Salmerne bliver fortolket på en dramatisk måde og minder om udtrykket i en teaterkoncert. I hver salme er der et “jeg”, som har noget på hjerte og har noget som hun vil tale med Gud om. På den måde bliver salmerne til relaterbare små historier, hvor musikken er enkel og tilgængelig, men smuk og fuld af eftertanke.
Det kan fx være “Til himlene rækker din miskundhed Gud”, som I denne fortolkning handler om en kvinde, der føler sig forladt og er vred på Gud. Eller det kan være “Dejlig er jorden”, som i denne udgave handler om en kvinde der er terminalt syg og snakker med Gud om dette vilkår.
Alle salmer er valgt på baggrund af en dyb og mangeårig kærlighed til Den danske Salmebog.