Indsættelse af den nye præst

Ved den ekstraordinære generalforsamling den 12. oktober blev
Uffe Espelund Klausen valgt til vores nye præst.
Uffe Espelund Klausen kommer fra et embede i Råby-Sødring sogn ved Randers.
Vi ser frem til at byde Hanne og Uffe velkommen til Balle.
Uffe Espelund Klausen indsættes i Balle Valgmenighedskirke af provst Leif Arffmann,

Søndag den 26. november kl. 16.30

Efter indsættelsen, vil der være en sammenkomst i forsamlingshuset.
Alle er velkomne til en festlig dag.

Indsættelse af den nye præst