Kirkekoncert d. 25. september

Kom til intimkoncert med Henrik Strube og Pete Repete søndag d. 25. september kl. 19.00 i Bredsten kirke, og glæd jer til en musikalsk tour gennem 40 år med Strubes musik, lige fra Røde Mor til hits som Hold om mig, Så længe skuden kan gå og mange flere. Musikken krydres med både humor, alvor og fortællekunst.

Entré: 40 kr.

Arr. i et samarbejde mellem Bredsten menighedsråd og Balle Valgmenigheds bestyrelse.

“En mand, der hedder Ove”

Som skrevet i kirkebladet er muligheden for en fælles biograftur til filmen “En mand, der hedder Ove” blevet undersøgt. I Vejle og Jelling vises filmen kun indtil midten af juni måned, og det har ikke været muligt at få en biograftur i programmet med så kort varsel.
MEN – filmen vil blive vist ved en filmaften her i valgmenigheden ved førstkommende lejlighed. Opslag kommer her på hjemmesiden på et tidspunkt eller i næste kirkeblad.

Tilmelding til Åbent Hus

Husk at tilmelde dig til Maria (6170 4696) senest d. 15. maj, hvis du har lyst til at komme til Åbent Hus i Balle Forsamlingshus fredag d. 27. maj kl. 16-20 i anledning af Hans Henrik og Marias 2 x 40-års fødselsdag. Vi håber at se medlemmer af valgmenigheden, naboer, venner og bekendte til nogle hyggelige timer og lidt godt at spise og drikke.

Stiftelsesfest

Balle Valgmenigheds stiftelsesfest fejres traditionen tro d. 26. april, hvor det i år er 131 år siden, at Balle Valgmenighed blev oprettet og kirken blev indviet.
I år er det sognepræst i Hvejsel, Gitte Sandager Bjerre Wetche, der prædiker ved gudstjenesten kl. 19.00. Ved kaffen i forsamlingshuset vil Gitte fortælle anekdoter og reflektere over hvordan hendes liv har formet sig – fra brugsuddelerens datter i Kollerup til præst i Hvejsel.
Kaffen koster 30 kr.

Bog til næste læsekreds

– kan nu hentes i præstegården. Det er Jón Kalman Stéfanssons Himmerige og helvede. Det var ikke muligt for biblioteket at skaffe efterfølgeren Englenes sorg til os. Har man selv mulighed for også at læse den, er det en god idé. Vi mødes til læsekreds d. 19. maj kl. 19.30 i præstegården.

Indvielse af nyt alterbillede og ny belysning

Skærtorsdag d. 24. marts kl. 14.00 indbydes alle valgmenighedens medlemmer til indvielse af vores nye alterbillede og ny belysning. Vi begynder med gudstjeneste. Derefter vil kunstner Anette Harboe Flensburg præsentere sit billede, der er musikalske indslag ved Jens Ulrich Kiilstofte med band, og bestyrelsen er vært ved et let traktement.
Alle er meget velkomne!
Statens Kunstfond har ydet økonomisk støtte til alterbilledet. Lamperne fra firmaet Okholm Lighting i Tønder er sponsoreret af Balle Sparekasse.
Vi håber at se mange af jer til en festlig dag!