Generalforsamling d. 14. juni kl. 19.00 i Kirkehuset.

Dagsorden

  1. Valg af ordstyrer.
  2. Beretning til godkendelse.
  3. Regnskabsaflæggelse til godkendelse.
  4. Kontingentfastsættelse
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  7. Valg af revisorer.
  8. Eventuelt.

Stemmeberettiget er medlemmer der er fyldte 18 år.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Præst ansat

Kære alle

Anders Kingo blev på generalforsamlingen d. 29. marts enstemmigt valg til vores nye præst i Balle Valgmenighed.
Anders er ansat pr. 1. august, og søndag d. 8. august kl. 16.00 vil der være indsættelse med efterfølgende traktement, taler, fællessang og hyggelig samvær i forsamlingshuset.

Vi glæder os til samarbejdet med Anders.

Anders Kingo

Anders Kingo

Glædelig jul og godt nytår

Julegudstjenesten blev meget anderledes i 2020 pga. covid19 – gudstjenesten var uden sang i kirken, men stadig meget højtidelig. Salmen blev sunget udenfor, hvilket var et godt alternativ.

Vi ønsker alle et godt nytår.
HUSK nytårsgudstjenesten d. 1. januar er desværre aflyst

Jul2

Julegudstjeneste 2020

Salmen synges udenfor

jul3Jul 1

 

Jul4

17 nye konfirmander

Vi har i dag budt velkommen til 17 kommende konfirmander, det er vi så glade for. Håber alle børn og deres familier får en dejlig oplevelse af vores menighed. Neel Christiansen vil undervise eleverne indtil der er fundet en anden løsning.

Iryna spillede for sidste gang og vi ønsker hende alle god vind fremover. Bente afløser Iryna indtil videre.

IMG_5506IMG_5508IMG_5512

Præstens fratrædelse

Vores præst gennem 3 år Uffe Espelund Klausen, har valgt at opsige sin stilling.

Vi siger tak til Uffe og Hanne for deres tid i Balle og ønsker dem et godt otium.

Gudstjenesterne varetages af Doris Tiedemann og Mary Holm-Larsen, så gudstjenestelisten følges indtil nytår.

Vi arbejder i bestyrelsen på at finde en der kan varetage konfirmandundervisningen, så de snarest kan komme i gang.

Grundet coronasituationen er der ikke kirkekaffe i den kommende tid.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen