Indsættelse af den nye præst

Ved den ekstraordinære generalforsamling den 12. oktober blev
Uffe Espelund Klausen valgt til vores nye præst.
Uffe Espelund Klausen kommer fra et embede i Råby-Sødring sogn ved Randers.
Vi ser frem til at byde Hanne og Uffe velkommen til Balle.
Uffe Espelund Klausen indsættes i Balle Valgmenighedskirke af provst Leif Arffmann,

Søndag den 26. november kl. 16.30

Efter indsættelsen, vil der være en sammenkomst i forsamlingshuset.
Alle er velkomne til en festlig dag.

Indsættelse af den nye præst

Prøveprædiken

Der er prøveprædiken onsdag den 11/10 kl. 19:00
Efter gudstjenesten er der kaffe i kirken.
Hvor der er mulighed for at snakke med ansøger.
Ansøger tager hjem, og vi har en kort debat.

Der er prøveprædiken onsdag den 12/10 kl. 19:00
Ekstraordinær generalforsamling.
Efter gudstjenesten er der kaffe i kirken.
Hvor der er mulighed for at snakke med ansøger.
Ansøger tager hjem, og vi har en kort debat.
Til sidst stemmes der på A,B eller BLANK

Prøveprædiken og ekstraordinær generalforsamling 2017