Stiftelsesfest onsdag d. 26. april

Ved årets stiftelsesfest prædiker sognepræst i Kollerup-Vindelev, Birgitte Rosager Møldrup, ved gudstjenesten kl. 19.00. Efterfølgende er der kaffe i forsamlingshuset, hvor Birgitte vil fortælle om sit arbejde som asylpræst i Jelling, som hun varetager ved siden af sit arbejde som sognepræst.

Alle er velkomne!

Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning

Kom og vær med til fastelavn i Balle søndag d. 26. februar. Vi glæder os til at se en masse udklædte børn i kirken til gudstjenesten kl. 14.00. Børn fra 3. klasse vil lave et lille skuespil for os. Bagefter går vi over i forsamlingshuset, hvor der er tøndeslagning, fastelavnsboller, kaffe, saft og konkurrence i lakridsbåndsspisning.
Der er gratis at deltage.
Arr. i samarbejde med Balle Friskole og Balle Forsamlingshus.

Husk: Tilmelding til kirkehøjskole i Bering

Hvis du vil med til De fem østjyske valgmenigheders kirkehøjskole i Bering Valgmenighed lørdag d. 5. november, så husk at melde dig til hos Maria senest d. 27. oktober. I år er temaet “Hvor går det grundtvigske hen i dag?”, og til at fortælle os lidt om det, får vi besøg af forstander ved Testrup Højskole, Jørgen Carlsen, og Aarhus’ biskop Henrik Wigh-Poulsen. Dagen begynder med kaffe og rundstykker, midtvejs serveres en god frokost og vi slutter med kaffe og kage. Derudover skal vi synge fra højskolesangbogen og debattere de to foredrag.
Læs hele programmet i kirkebladet.