Foredrag med Bertel Haarder

Torsdag den 10.2. kl. 19

Foredrag af tidl. minister og medlem af Folketinget, Bertel Haarder om ”Hvorfor fik vi ikke langt tidligere en deling af Slesvig og en nordisk union? – Er det sidste for sent?”

Det er der netop udgivet et spændende historisk værk, der rehabiliterer Skandinavismen.

Bertel Haarder er lidenskabeligt tilhænger af nordisk samarbejde, og vil meget gerne kaste blikket fremad, og ikke alene kigge bagud.

Entre kr. 80.

Tilmelding senest den 6.februar til rykind@bbsyd.dk. samt betaling til 0758 3225 667 577.

I samarbejde med Balle Valgmenighed og Forsamlingshus, Historisk Samfund for Sydøstjylland og Folkeuniversitet i Vejle.

Bedste hilsner

Kirsten

 Grænseforeningen Vejle Vesteregn