Generalforsamling d. 14. juni kl. 19.00 i Kirkehuset.

Dagsorden

  1. Valg af ordstyrer.
  2. Beretning til godkendelse.
  3. Regnskabsaflæggelse til godkendelse.
  4. Kontingentfastsættelse
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  7. Valg af revisorer.
  8. Eventuelt.

Stemmeberettiget er medlemmer der er fyldte 18 år.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.