Præst ansat

Kære alle

Anders Kingo blev på generalforsamlingen d. 29. marts enstemmigt valg til vores nye præst i Balle Valgmenighed.
Anders er ansat pr. 1. august, og søndag d. 8. august kl. 16.00 vil der være indsættelse med efterfølgende traktement, taler, fællessang og hyggelig samvær i forsamlingshuset.

Vi glæder os til samarbejdet med Anders.

Anders Kingo

Anders Kingo