Kirkelige handlinger

De kirkelige handlinger, der forestås i Balle Valgmenigheds Kirke, har alle samme gyldighed som i den øvrige folkekirke.

Alle, der ønsker det, kan blive døbt, konfirmeret og viet fra Balle Valgmenigheds Kirke. For ikke-medlemmer betales et vederlag, undtagen ved dåb. Find mere information om de forskellige kirkelige handlinger herunder:

Besøg af præsten/brug for en samtale
Ønsker man at få besøg af præsten, er man meget velkommen til at ringe eller skrive en mail for at træffe en aftale

 

Takster