Begravelse/bisættelse

Et dødsfald skal anmeldes til begravelsesmyndigheden, dvs. præst eller kirkekontor i bopælssognet, senest to dage efter dødsfaldet. Dette sker dog også ofte gennem henvendelse til en bedemand. Præsten ved Balle Valgmenighed kan ligeledes være behjælpelig med dette.

Aftale om begravelse eller bisættelse fra Balle Valgmenigheds Kirke træffes med valgmenighedspræsten.

Aftale vedr. valg af gravsted træffes med graveren.

Vedr. begravelse eller bisættelse af ikke-medlemmer: kontakt præsten eller formanden.