Vielse

Ethvert par, der ønsker det, kan blive viet eller få foretaget en kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab i Balle Valgmenigheds Kirke.

Man henvender sig til præsten for at aftale en dato.

Forud for en vielse skal man desuden henvende sig på kommunekontoret for at få udstedt en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder.

Hvis en af parterne er medlem af valgmenigheden, er det gratis at blive viet/velsignet i kirken.
Er begge parter ikke-medlemmer koster det et beløb, som oplyses ved henvendelse til præsten eller formanden.