Dåb

Barnedåb

Aftale om dåb i Balle Valgmenigheds Kirke træffes med valgmenighedspræsten.

Dåben foregår ved en almindelig højmesse en søndag kl. 10.00.

I Balle Valgmenighed har vi i forbindelse med barnedåb en særlig tradition: Vi har en smuk, gammel vugge, der er lige så gammel som valgmenigheden selv, dvs. fra 1885. Traditionen foreskriver, at dåbsbarnet skal ligge i den i sin dåbskjole eller sit dåbstøj inden dåben. Derfor foregår dåben først efter prædikenen, dvs. ca. en halv time inde i gudstjenesten, og indtil da sidder moderen eller en anden med barnet ovre i præstegården, hvor barnet så har mulighed for at ligge i vuggen. Når det er tid for dåben, bliver barnet og moderen hentet over i kirken af en fra familien, og fulgt ind på plads af præsten.

Ønsker I dåb i Balle Valgmenigheds Kirke, er det en god idé at kontakte præsten i god tid, så dato for dåb og for dåbssamtale kan aftales.

Man kan godt få sit barn døbt i Balle Valgmenighed, selvom man ikke som forældre er medlem. Man skal dog være opmærksom på, at barnet ved dåben optages som medlem af Balle Valgmenighed og dermed også som medlem af folkekirken.

Det er gratis både for medlemmer og ikke-medlemmer at få sit barn døbt i Balle Valgmenigheds Kirke.

Konfirmanddåb

Ønsker man at blive døbt i forbindelse med, at man snart skal konfirmeres, foregår dette også ved en almindelig højmesse en søndag kl. 10.00. Her bør man også i god tid kontakte præsten for at få aftalt en dato.

Se i øvrigt under konfirmation.