Friskolemuseum

I den oprindelige skolebygning, der stadig ejes af Balle Friskole og Balle Musik- og Idrætsefterskole, holder Balle Friskolemuseum til. Museet indeholder en skolestue med originale genstande, skoleprotokoller, en stor bog- og tidsskriftsamling samt historiske billeder og avisartikler. Det blev oprettet i 1991 i forbindelse med skolens 125-års jubilæum.
Balle Friskolemuseum
Museet fortæller landsbyen Balles historie, der i høj grad blev skabt af den grundtvigske vækkelse, som ramte egnen i den anden halvdel af 1800-tallet. Museet er således et vidnesbyrd om det afgørende kapitel i dansk historie, hvor landboerne tog hånd om egen skæbne ved at danne skoler og foreninger til fælles bedste.

Den grundtvigske vækkelse i Balle kom til udtryk i oprettelser af en lang række institutioner. Først kom Balle Friskole i 1866. Derefter oprettedes allerede i 1868 Balle Brugsforening (oprindeligt benævnt Vejle Vesteregns Arbejderforening) som én af de første i landet. Brugsforeningen indkøbte og fordelte ikke blot varer, men afholdt også oplysende og landbrugsfaglige foredrag samt etablerede en bogsamling til udlån og en spare- og lånekasse. I 1875 blev der i forlængelse af friskolen bygget et forsamlingshus til blandt andet foredrag og gymnastik i Bredsten Skytteforenings regi. I 1885 blev Balle Valgmenighed oprettet og valgmenighedens karakteristiske røde, ottekantede kirke opført. I 1899 blev det nuværende Balle Forsamlingshus indviet.

I 1961 flyttede friskolen til nybyggede lokaler, der i 1962 også kom til at huse den nye ungdomsskole. Det betød etableringen af Balle Fri- og Ungdomsskole, der i 1993 blev udvidet med en børnehave, som i de første år havde til huse i den gamle friskolebygning.

Balles historie er beskrevet i en række skrifter, der kan købes eller læses på museet:
M. Jensen Sinning: Aandeligt Liv i Bredsten Sogn, Kolding: Konrad Jørgensens Forlag, 1916.
Jens Pedersen: Optegnelser om Balle Valgmenighed, privattryk, 1935.
M. Jensen Sinning: Balle Brugsforening 75 Aar, København: Det danske Forlag, 1943.
Thorvald Nielsen m.fl. (red.): Balle Valgmenighed 1885-1985, Jelling Bogtrykkeri, 1985.
M. Kramer og A.M. Johansen m.fl. (red.): Balle Friskole 1866-1991, Jelling Bogtrykkeri, 1991.
Kristen R. Kristensen (red.): Balle Forsamlingshus 1899-1999, privattryk, 1999.
Doris Tiedemann m.fl. (red.): Balle Valgmenighed 125 år, Vejle: Prinfo, 2010.

Der er mulighed for besøg og rundvisning på Balle Friskolemuseum ved kontakt til tidligere forstander Mette Kramer på tlf. 4094 2004.

Balle Friskoles mindetavle