Historien

Ved et møde i efteråret 1883 på Balle Friskole samledes en flok sognebåndsløsere for at drøfte muligheden for at oprette en valgmenighed. De var utilfredse med den præst, som provsten havde bestemt skulle indsættes i Bredsten. Balle-folkene besad en stærk frihedstrang og ønskede ikke at være underlagt nogen gejstlig øvrighed, og de grundtvigske tanker om frihed og selvstyre i de kirkelige anliggender vandt således en betydelig genklang i Balle.

At mødet i 1883 fandt sted på Balle Friskole var ingen tilfældighed; allerede fra begyndelsen var friskole og valgmenighed således tæt forbundne ud fra et grundtvigsk ståsted. På mødet stemte man om, hvorvidt man skulle gå videre med ideen om at oprette en valgmenighed, og der var så godt som fuld opbakning hertil. Man sluttede mødet med at synge Grundtvigs salme “Han som har hjulpet hidindtil”, hvis begyndelseslinje rummer det bibelord, der siden er blevet Balle Valgmenigheds valgsprog: “Hidindtil har Herren hjulpet”. I følge traditionen synges den salme nu ved gudstjenesten i forbindelse med valgmenighedens stiftelsesfest, der fejres d. 26. april hvert år.

Allerede i november måned 1883 rejste en delegation på seks personer, udpeget af Balle Valgmenigheds nye bestyrelse, til hhv. Fyn og Sjælland for at søge inspiration til, hvordan Balle Valgmenigheds Kirke skulle se ud. De syntes særlig godt om valgmenighedskirken i Vallekilde, som var tegnet og opført af Andreas Bentsen, samme sted fra. Man enedes om at sætte Bentsen på opgaven, og Balle Valgmenigheds Kirke blev bygget 1884-85. Læs mere om kirken her.

Kirken blev indviet den 26. april 1885, dvs. kun godt halvandet år efter det første møde på friskolen. At det kunne lade sig gøre på så kort tid skyldtes en utrættelig pionerånd og en fælles, målrettet indsats fra den voksende kreds af mennesker, der støttede arbejdet for oprettelsen af valgmenigheden. Samme år som kirken blev indviet, tiltrådte Vilhelm Hansen som den første valgmenighedspræst i Balle. Igennem sit mangeårige virke som præst for valgmenigheden (1885-1923) fik han en stor indflydelse på det kirkelige liv i lokalsamfundet. Siden Vilhelm Hansen har 10 forskellige præster virket ved valgmenigheden, nogle i kort tid, andre i hen ved 35-40 år. Alle har de givet deres til valgmenighedens liv og historie, lige som en altid engageret menighed har det.

Her i Balle betragtes valgmenigheden som et led i en treenighed, der består i et traditionsrigt samarbejde med Balle Forsamlingshus fra 1899 og Balle Fri- og Efterskole, der blev oprettet som Balle Friskole i 1866. Mange af valgmenighedens medlemmer har været elever på Balle Fri- og Efterskole. Eleverne fra skolen har traditionelt gået til præst og blevet konfirmeret i Balle Valgmenigheds Kirke, og sådan er det stadig.

Valgmenigheden ejer kirken med kirkegården samt præstegården og graverkontoret. Valgmenigheden har i dag ca. 240 medlemmer, og den har en bestyrelse på syv medlemmer plus præsten.