Kirken

Balle Valgmenigheds Kirke blev bygget i 1884-85 efter tegning af arkitekt Andreas Peter Bentsen (1839-1914), Vallekilde. Han var inspireret af den svenske arkitekt Langlet fra Stockholm, af den byzantinske kirkearkitektur og frem for alt af de byzantinske centralkirker. Resultatet blev en ottekantet centralkirke med et kobberspir. Resten af kirken har skifertag. Indvendigt bliver det smukke træloft båret af otte træsøjler.  Udformningen af kirken har symbolsk karakter, idet den underbygger det grundtvigske ideal om en tæt forbindelse mellem præst og menighed. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at prædikestolen er placeret centralt med kort afstand til de forreste bænke. Kirkebænkene former nærmest en halvcirkel rundt om prædikestolen, så at uanset hvor henne i kirken, man sidder, kan man se og høre præsten.

balle-valgmenighedskirke-historisk

Det centrale i gudstjenesten i en grundtvigsk menighed er sakramenterne dåb og nadver. Vi samles om “badet og bordet”. Derfor er døbefonten placeret helt centralt, lige i midten af kirken.

Balle Valgmenigheds kirke er desuden kendt for at have plads til helt op til 350 kirkegængere, da pulpituret – i daglig tale “loftet” – rummer en del kirkebænke med plads til mange.
Kirkens oprindelige altertavle er en kopi af Carl Blochs billede af den opstandne Jesus. I foråret 2016 fik valgmenigheden et nyt alterbillede, malet af billedkunstner Anette Harboe Flensburg. Man kan læse om billedet og se billeder af det andetsteds her på hjemmesiden.
Orglet er en gave fra Andreas Nielsen og hustru i 1906. Det er gammelt, men fungerer endnu tilfredsstillende. Orglet er bygget af det nu nedlagte A.C. Zachariasen orgelbyggerfirma i Aarhus. Det har pneumatisk traktur, ét manual og fem registre (“stemmer”): Bordone 16′, Principale 8′, Bordone 8′, Salicianal 8′ og Ottava 4′.
Kirkeklokken er af støbejern og skænket af Hans Kristensen og hustru. Kirkeklokken har indgraveret kirkens valgsprog “Hidindtil har Herren hjulpet”.

Liturgisk er der to særlige traditioner, der er blevet bevaret fra valgmenighedens begyndelse. Den ene er, at trosbekendelsen siges fra prædikestolen af præsten alene, og herefter synger menigheden vers syv og vers ni af DDS 123 Her kommer Jesus dine små. Den anden er, at den apostolske velsignelse synges efter prædikenen.

Kirken blev indviet d. 26. april 1885.