Valgmenigheden

Balle Valgmenighed blev oprettet i 1885 inspireret af N.F.S Grundtvigs tanker om medbestemmelse og medansvar i kirkelige anliggender. Oprettelse af en valgmenighed på tværs af sognegrænser blev muliggjort i 1868 med loven om valg- og frimenigheder.

Balle Valgmenighed er en del af den danske folkekirke. Ligesom en friskole er et alternativ til folkeskolen, er valgmenigheder et alternativ inden for folkekirken. Vi deler bekendelsesgrundlag med folkekirken, og de kirkelige handlinger: dåb, konfirmation, vielse og begravelse har samme gyldighed som i den øvrige folkekirke.

Balle Valgmenighed har egen bestyrelse og egen økonomi. Bestyrelsen består af syv medlemmer, valgt på den årlige generalforsamling. Valgmenigheden afholder selv alle udgifter til drift, lønninger, vedligeholdelse af kirke, kirkegård og præstegård mv.

Balle Valgmenighed er en grundtvigsk valgmenighed og derfor lægger vi vægt på en tæt forbindelse mellem det kirkelige og det folkelige. Vi er først og fremmest en menighed, der fejrer gudstjeneste sammen om søndagen. Men vi mødes også om andre ting, f.eks. folkelige foredrag, udflugter, studiekredse, filmaftener, koncerter og meget andet. Og så synger vi så tit vi kan komme til det fra både salmebogen og højskolesangbogen. Se mere under gudstjenester og kalender.

I valgmenigheden lægger vi vægt på hvert medlems medbestemmelse. Alle medlemmer over 18 år har stemmeret på generalforsamlingerne – også på den, hvor præsten vælges.

Vi er ca. 250 medlemmer, en præst på halv tid samt en graver og en organist på deltid. Du kan læse mere om hvordan du bliver medlem her.

Balle Valgmenighed er medlem af Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder og Grundtvigsk Forum.

Balle Valgmenighed har en vennekreds, der består af mennesker, der føler en tilknytning til valgmenigheden, men som af forskellige årsager ikke ønsker at melde sig ind. Den enkelte i denne kreds betaler – efter eget skøn – et bidrag (eller en gave) til valgmenighedens arbejde. Bidragydere modtager vores kirkeblad.