Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning

Kom og vær med til fastelavn i Balle søndag d. 26. februar. Vi glæder os til at se en masse udklædte børn i kirken til gudstjenesten kl. 14.00. Børn fra 3. klasse vil lave et lille skuespil for os. Bagefter går vi over i forsamlingshuset, hvor der er tøndeslagning, fastelavnsboller, kaffe, saft og konkurrence i lakridsbåndsspisning.
Der er gratis at deltage.
Arr. i samarbejde med Balle Friskole og Balle Forsamlingshus.

Husk: Tilmelding til kirkehøjskole i Bering

Hvis du vil med til De fem østjyske valgmenigheders kirkehøjskole i Bering Valgmenighed lørdag d. 5. november, så husk at melde dig til hos Maria senest d. 27. oktober. I år er temaet “Hvor går det grundtvigske hen i dag?”, og til at fortælle os lidt om det, får vi besøg af forstander ved Testrup Højskole, Jørgen Carlsen, og Aarhus’ biskop Henrik Wigh-Poulsen. Dagen begynder med kaffe og rundstykker, midtvejs serveres en god frokost og vi slutter med kaffe og kage. Derudover skal vi synge fra højskolesangbogen og debattere de to foredrag.
Læs hele programmet i kirkebladet.

Billedforedrag om moderne kirkekunst

Onsdag d. 12. oktober kl. 19.00 får vi besøg af cand. teol. og mag. Birgitte Bech, der vil holde et foredrag for os om Danmarks nyeste kirkeudsmykninger. Vi skal sammen se en række billeder af noget af den nyeste kirkeudsmykning, vi har herhjemme, hvor samtidens bedste danske kunstnere skaber nye fortolkninger af den kristne tradition. Værkerne er vidt forskellige, men en fælles tendens er, at de er åbne for fortolkning. Dagens kirkekunst er ikke en facitliste, men en invitation.
Aftenen slutter i kirken, hvor vi sammen ser nærmere på vores nye altertavle af Anette Harboe Flensburg.

Sted: Balle Forsamlingshus onsdag d. 12. oktober kl. 19.00.
Entré: 60 kr. inkl. kaffe.

Kirkekoncert d. 25. september

Kom til intimkoncert med Henrik Strube og Pete Repete søndag d. 25. september kl. 19.00 i Bredsten kirke, og glæd jer til en musikalsk tour gennem 40 år med Strubes musik, lige fra Røde Mor til hits som Hold om mig, Så længe skuden kan gå og mange flere. Musikken krydres med både humor, alvor og fortællekunst.

Entré: 40 kr.

Arr. i et samarbejde mellem Bredsten menighedsråd og Balle Valgmenigheds bestyrelse.