Indsættelse af den nye præst

Ved den ekstraordinære generalforsamling den 12. oktober blev
Uffe Espelund Klausen valgt til vores nye præst.
Uffe Espelund Klausen kommer fra et embede i Råby-Sødring sogn ved Randers.
Vi ser frem til at byde Hanne og Uffe velkommen til Balle.
Uffe Espelund Klausen indsættes i Balle Valgmenighedskirke af provst Leif Arffmann,

Søndag den 26. november kl. 16.30

Efter indsættelsen, vil der være en sammenkomst i forsamlingshuset.
Alle er velkomne til en festlig dag.

Indsættelse af den nye præst

Prøveprædiken

Der er prøveprædiken onsdag den 11/10 kl. 19:00
Efter gudstjenesten er der kaffe i kirken.
Hvor der er mulighed for at snakke med ansøger.
Ansøger tager hjem, og vi har en kort debat.

Der er prøveprædiken onsdag den 12/10 kl. 19:00
Ekstraordinær generalforsamling.
Efter gudstjenesten er der kaffe i kirken.
Hvor der er mulighed for at snakke med ansøger.
Ansøger tager hjem, og vi har en kort debat.
Til sidst stemmes der på A,B eller BLANK

Prøveprædiken og ekstraordinær generalforsamling 2017

Tilmelding til Reformationstur

Skibet, Bredsten og Balle menigheder er gået sammen om at arrangere en fælles tur om den danske reformator Hans Tausen. Turen går til Viborg og Ribe. Program fra torsdag d. 7. september kl. 9.00 til fredag d. 8. september kl. 17.15.
Pris inkl. forplejning: 500 kr. pr. deltager.
Der er plads til 15 personer fra hver menighed. Man tilmelder sig hos sin egen præst efter “først-til-mølle”-princippet.
DER ÅBNES FOR TILMELDING D. 15. JUNI
Læse hele programmet i kirkebladet.

Udflugt mandag d. 12. juni

I år går valgmenighedens udflugt til Uldum kirke og Østerhåb kirke i Horsens. Begge steder skal vi se eksempler på ny kirkekunst. Der serveres sandwich i bussen og vi slutter af med kaffe og kage.

Afgang fra Balle kl. 17.00.
Pris: 100 kr. Kaffen og kagen betaler man selv.
Tilmelding til Else senest d. 5. juni på tlf. 6154 7124