Medlem

Indmelding til Balle valgmenighed

Medlemskab af Balle Valgmenighed – Forpligtelseserklæ

Indberetning til SKAT

Privatlivspolitik – Balle Valgmenighed

Vedtægter for Balle Valgmenighed. Vedtaget på generalforsamling 2023

 

Medlemskab af Balle Valgmenighed.

Ønsker du at blive medlem af Balle Valgmenighed, kan du henvende dig til valgmenighedspræsten, som så vil fremsende en indmeldelsesblanket til dig. Du kan også selv downloade og udskrive skemaet (se ovenfor), udfylde den med underskrift og sende den til præsten. Så sørger vi for, at alle relevante myndigheder får besked om medlemskabet. 

Ønsker du at blive medlem af Balle Valgmenighed, kan du henvende dig til vores valgmenighedspræst Anders Kingo på tlf. 75881050 / anderskingo@gmail.com eller formand for bestyrelsen Else Sandahl Pedersen på tlf. 61547124 / else.sandahl.pedersen@gmail.com.

Som medlem af vores valgmenighed er du stadig medlem af Den Danske folkekirke med de rettigheder, det giver, men du betaler ikke længere kirkeskat til den almindelige folkekirke. I stedet betaler du et årligt medlemsbidrag til Balle valgmenighed.

Som medlem af Balle Valgmenighed skal du betale et ikke-fradragsberettiget medlemskontingent på kr. 100 pr. år. Medlemskab er gratis for medlemmer under 20 år.

Derudover forventes det, at vores medlemmer over 20 år indgår en forpligtigelseserklæring om løbende betaling af bidrag til menigheden. Dette bidrag forventes at udgøre 1,75 % op til 1 million i skattepligtig indkomst og 1,50 % over 1 million i skattepligtig indkomst. Minimumssatsen er dog 2000 kr. p.a. uanset skattepligtig indkomst.
Bidraget opkræves 4 gange årligt.

Hvis man som medlem er på SU, kan man nøjes med at betale 1000 kr., som opkræves med 250 kr. 4 gange årligt.

Til brug for beregning af bidraget, skal du give menighedens tilladelse til at se din skattepligtige indkomst, i din skattemappe. Tilladelsen skal gives digitalt på Skattestyrelsens hjemmeside, du kan finde en vejledning under indmeldelse til SKAT længere oppe
Medlemsbidraget beregnes på grundlag af den sidst godkendte skattepligtige indkomst. Har du yderligere spørgsmål til betalingen af medlemsbidraget, kan du kontakte vores kasserer.

Betaling efter en gyldig forpligtigelseserklæring er fradragsberettiget i henhold til Ligningslovens § 12, stk. 3, og menighedens kasserer sørger for indberetning til fradrag til Skattestyrelsen.

Det er også muligt – både for vores medlemmer og for andre – at give fradragsberettigede gaver til menigheden efter reglerne i ligningslovens § 8A. Også ved modtagelse af sådanne gaver sørger menighedens kasserere for indberetning til fradrag til Skattestyrelsen.

Er du døbt i Balle valgmenighed er du automatisk medlem.
Ønsker du at få meldt dine børn ind i valgmenigheden i forbindelse med, du selv bliver meldt ind, skal der udfyldes separat blanket for børnene, som forældrene skal underskrive, hvis børnene er under 18 år.

Eventuel udmeldelse skal ske skriftlig og sker pr. 31. december i udmeldelsesåret.
Udmeldelse kan ske når som helst på året, men træder først i kraft ved det førstkommende årsskifte.

Ved udmeldelse af valgmenigheden melder man sig samtidigt ud af folkekirken. Ønsker man at blive medlem af folkekirken, skal man rette henvendelse til kirkekontoret eller sognepræsten i sit bopælssogn.

Det er en forudsætning for menighedens virke, at vi modtager bidrag og gaver fra medlemmerne ud over betaling af medlemskontingent.