Bliv medlem

Indberetning til SKAT

 

Medlemskab

Ønsker du at blive medlem af Balle Valgmenighed, kan du henvende dig til valgmenighedspræsten, som så vil fremsende en indmeldelsesblanket til dig. Du kan også selv downloade og udskrive indmeldelsesblanketten, udfylde den med underskrift og sende den til præsten. Så sørger vi for, at alle relevante myndigheder får besked om medlemskabet.

Balle Valgmenighed er en menighed inden for folkekirken. Derfor er du som medlem af Balle Valgmenighed fortsat medlem af folkekirken – men du betaler ikke længere kirkeskat til folkekirken, men til valgmenigheden.

Hvad koster det?

I folkekirken betaler du en kirkeskat på mellem 0,8 og 1,3 % af din skattepligtige indkomst, afhængig af, hvor du bor.
Som medlem af Balle Valgmenighed skal du betale 1,75 % op til 1 million i skattepligtig indkomst og 1,50 % over 1 million i skattepligtig indkomst.
MEN – Da Balle Valgmenighed er godkendt som gaveberettiget organisation er det muligt at trække hele medlemsbidraget fra på selvangivelsen! På den måde er det ikke væsentligt dyrere at være medlem af Balle Valgmenighed end at betale kirkeskat til folkekirken.

Fradraget vil automatisk blive fortrykt på din selvangivelse. Første gang du modtager din forskudsopgørelse efter du har meldt dig ind, bør du tjekke, om alle oplysninger er korrekte. Medlemsbidraget beregnes på grundlag af den sidst godkendte skattepligtige indkomst. For 2017 beregnes medlemsbidraget på grundlag af den skattepligtige indkomst i 2015. Har du yderligere spørgsmål til betalingen af medlemsbidraget, kan du kontakte vores kasserer.

Balle Valgmenighed opkræver medlemsbidrag to gange årligt, hvor du får tilsendt et girokort: Et til betaling i foråret og et til betaling i efteråret.

Man begynder at betale medlemsbidrag året efter, man er fyldt 20 år.
Hvis man er på SU, må man nøjes med at betale 2 x 500 kr. om året i medlemsbidrag.

Ønsker du at få meldt dine børn ind i valgmenigheden i forbindelse med, du selv bliver meldt ind, skal der udfyldes separat blanket for børnene, som forældrene skal underskrive, hvis børnene er under 18 år.

Udmeldelse

Udmeldelse af valgmenigheden sker ved henvendelse til præsten, som så sender en udmeldelsesblanket til dig, som du bedes returnere i udfyldt stand. Udmeldelse kan ske når som helst på året, men træder først i kraft ved det førstkommende årsskifte.

Ved udmeldelse af valgmenigheden melder man sig samtidigt ud af folkekirken. Ønsker man at blive medlem af folkekirken, skal man rette henvendelse til kirkekontoret eller sognepræsten i sit bopælssogn.